Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 61

Зад. 2 Обобщителни местоимения в текста са:

            Всичко – за количество (В изречението е допълнение)

            Всякоя – за лица, ж.р., ед.ч.( определение на думата възраст)

            Всякой – за лица, м.р., ед.ч.( подлог)

            Всичките – за лица, мн.ч.( подлог)

 

В текста преобладават обобщителните местоимения за лица, защото се говори за Априлското въстание, за участието на хората в него.

Формите всякой, всякоя са старинни и придават исторически колорит на творбата.

Други местоимения в текста са:

Неопределителни: някой – за предмети, м.р., ед.ч (определение на думата товар)

                                Някакво – за признаци, ср.р., ед.ч.(определение на думата чувство)

Местоименно наречие – нещо (допълнение)

Според някои автори нещо е неопределително местоимение за предмети и животни.

Възвратно притежателно – си (определение на думата жар (новия си жар – своя нов жар)

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.