Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 62

Зад. 3 Формите на обобщителното местоимение, с които могат да се попълнят празните места, са: всички, никому, всекиму.

Местоименните форми за лица в м.р. кому, някому, никому, всекиму могат да бъдат заменени с на кого, на някого, на никого, на всекиго.

Най-честите грешки са свързани с употребата на и/й.  Трябва да запомним: в ед.ч. пишем й, а в мн.ч. - и: мой - мои, някой - някои, чий - чии, чийто - чиито и т.н.

Зад  4 Изяде цялата торта и му стана тежко. Затова реши да пийне нещо газирано и не усети как изпи всичката останала кола. Все още му беше много сладко и затова изяде всичките соленки от пекетчето.

Прочете ли всичките книги от списъка?

Не мога да ти сипя в тази чиния всичката супа.

Замяната на местоименията всичката, всичките с прилагателните цялата, целите не винаги е възможна, защото зависи от  значението на съществителното име, към което се отнася обобщителното местоимение. Не можем да кажем изяде целите соленки, но можем да кажем изяде цялото пакетче...

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.