Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 65

Зад. 2 мие се (мие себе си) - гл., 3л., ед.ч

облича се (облича себе си) - гл., 3л., ед.ч.

харесаха се (харесват се един друг) - гл. 3л., мн.ч.

купи си (купи на себе си)  - гл., 3л., ед.ч.

радвам се -гл., 1л., ед.ч.

смее се - гл. 3 л., ед.ч.

не се върнах  - гл., 1л., ед.ч.

мисля си - гл., 1л., ед.ч.

Възвратните местоимения нямат едно и също значение във всички форми. При последните четири глагола кратките форми на възвратното местоимение не могат да бъдат заменени с пълни.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.