Страница 66

Зад. 3 Общото в значението на глаголите е, че назовават природни явления (застудя, стъмва се, ще се мръкне) и липсва вършител на глаголното действие.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси