Web Analytics Made Easy - StatCounter


Страница 67

Зад. 4  • Децата започнаха да се обуват и да се обличат вече сами. 

              Децата се обуват и се обличат от родителите, които ги вземат от детската градина.

            Сутрин Камен винаги се приготвя бързо за излизане.

              Плодов шейк се приготвя от сладолед и плодов сок или нектар.(Изречението може да бъде продължено с от майстори)

            Децата се мият от пясъка на чешмите в края на плажа.

              Ръцете се мият задължително при всяко хранене (от хранещия се).

            Във всяко първо изречение (от трите двойки) глаголите са в деятелен залог, а във всяко второ - в страдателен., независимо, че глаголните форми са едни и същи. Когато определяме залога на глагола, трябва да изясняваме дали граматическият подлог съвпада с логическия (действителния вършител на действието). Възвратните глаголи могат да бъдат както от деятелен, така и от страдателен залог.

Напр. Децата започнаха да се обуват и да се обличат вече сами - деятелен залог - Децата действително извършва действието.

          Децата се обуват и се обличат от родителите, които ги вземат от детската градина - страдателен залог; Децата са граматически подлог в изречението, то те не извършват действието, не са логически подлог; логическият подлог, действителният вършител на действието са родителите.

          Страдателен залог - граматическият подлог не съвпада с логическия, действителния  вършител на действието.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси