Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 73

Зад. 5 така съм създадена - мин.страд.прич. (образувано е от глагола (да) създам); в изречението причастието влиза в състава на  сказуемото  съм създадена;

много пъти са ме лъгали - мин.несв.деят.прич.(от гл. лъжа); влиза в състава сказуемото са лъгали;

обичта ми са тъпкали - мин.несв.деят.прич.(от гл. тъпча); влиза в състава на сказуемото са тъпкали;

с думи са ме оплитали - мин.несв.деят.прич.(от гл. оплитам); влиза в състава на сказуемото са оплитали;

Причастията са глаголни форми , образувани са от глагол, и трябва да потърсим основната  форма на тези глаголи. Напр. искрени много прилича на причастие, но всъщност е прилагателно име. Помислете какво означава глагола искря и прилагателното искрен. Езикови термини - основна форма на думата

 

Зад. 6  звъннал - мин. св.деят.прич. образувано от гл. (да) звънна → звъннах → званнал

            пишел - мин.несв.деят.прич. от гл. пиша → пишех → пишел

            нарисуван - мин.страд.прич. от гл. нарисувам → нарисувах → нарисуван

             горящ - сег.деят.прич. от гл. горя → горящ

 

Зад. 9 Отг. б)

             неможещ - сег.деят.прич. от гл. мога → можещ; частицата не се пише слято със сег.деят.прич.

 

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.