Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 74

Зад. 10 Причастия, употребени в текста; основни форми на глаголите и формите за мин. вр., от които са образувани причастията:

Текст А. имал - мин.несв.деят.прич., от гл. имам имах  → имал

се казвало - мин.несв.деят.прич., от гл. казвам  → казвах

решил - мин.св.деят.прич., от гл. (да) реша → реших

паднала - мин.св.деят.прич., от гл. (да) падна → паднах

започнала - мин.св.деят.прич., от гл. (да) започна  → започнах

не достигнал - мин.св.деят.прич., от гл. (да) достигна → достигнах

посъветвала - мин.св.деят.прич., от гл. (да) посъветвам  → посъветвах

се съгласил - мин.св.деят.прич., от гл. (да) се съглася → съгласих се

всеопрощаващо – сег.деят.прич., от гл. опрощавам

имал - мин.несв.деят.прич., от гл. имам → имах

разбрал - мин.св.деят.прич., от гл. (да) разбера → разбрах

проявил - мин.св.деят.прич., от гл.   (да) проявя → проявих

събрал - мин.св.деят.прич.,от гл. (да) събера → събрах

маркирал - мин.несв.деят.прич., от гл. маркирам → маркирал

водели - мин.несв.деят.прич., от гл. водя  → водех

 

Текст Б. оставало - мин.несв.деят.прич., от гл. оставам → оставах

изядени - мин.страд..прич., от гл. (да) изям → изядох

се оказала - мин.св.деят.прич., от гл. (да) се окажа → оказах се

сторил - мин.св.деят.прич., от гл. (да) сторя → сторих

решила - мин.св.деят.прич., от гл. (да) реша → реших

се държала - мин.несв.деят.прич., от гл. държа се → държах се

затворила - мин.св.деят.прич., от гл. (да) затворя → затворих

започнала - мин.св.деят.прич., от гл. (да) започна → започнах

проверявала - мин.несв.деят.прич., от гл. проверявам → проверявах

залъгвало - мин.несв.деят.прич., от гл. залъгвам → залъгвах

подавало - мин.несв.деят.прич., от гл. подавам → подавах

била - мин.несв.деят.прич., от гл. съм → бях

носела - мин.несв.деят.прич., от гл. нося  → носех

разбрала - мин.св.деят.прич., от гл. (да) разбера → разбрах

 

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.