Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 78

Зад. 1 мин. св. деят. прич.                                      мин. несв. деят. прич.

събрал - сказуемо                                                не знаел - сказуемо

изгледал - сказуемо                                             си останали - сказуемо

засукал - сказуемо

рекъл - сказуемо

се обадило - сказуемо

бил ходил - сказуемо

се затруднил - сказуемо

решил - сказуемо

взел - сказуемо

се разпищели - сказуемо

побягнали - сказуемо

останали - сказуемо

Разликата между двата вида причастия е в образуването им – мин.св.деят.прич се образуват от мин.св.вр, а мин.несв.деят.прич. от мин.несв.вр.

Ракът и неговите синове е текст описание (представя поредица от действия).

Преобладават миналите свършени деятелни причастия, защото те означават еднократност на действието; обикновено засилената им употреба придава динамика на действието.

 

Зад. 2 тръгнала – мин.св.деят.прич.; образувано от гл. (да) тръгна –тръгнах - тръгнал; в изр. - сказуемо

живяла – мин.св.деят.прич.; образувано от гл. живея – живях – живял; сказуемо

рисувала – мин.несв.деят.прич.; образувано от гл. рисувам – рисувах – рисувал; сказуемо

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.