Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 84

Зад 14 минали причастия                                       прилагателни имена

пристигнал - мин.св.деят.прич.,м.р., ед.ч.             неизвестна – ж.р., ед.ч.

увлечен – мин.страд.прич.,м.р., ед.ч.                      • напет – м.р., ед.ч.

                                                                               далечен – м.р., ед.ч.

                                                                                  равно – ср.р., ед.ч.

Думите любознателно, тържествено и бавно в текста не са прилагателни имена, а наречия; наречията съвпадат с формите на прилагателните имена за среден род. Проверка - ако променим числото на останалите думи в изречението (от ед.ч. в мн.ч.), тези думи няма да се променят, ако са наречия, и ще се променят, ако са прилагателни имена: любознателно увлечени (мн.ч.); те (мн.ч.) тържествено и бавно крачат (мн.ч.)

Думата равно прилича на горните, но е прилагателно име. Проверка – крачат по полетата равни равните полета.

Зад. 16   омагьосани - определение

               онемели - определение

               вцепенени - определение

               заплетена – определение

               беше сложена – глаголна форма за страдателен залог

               стреснат – сказуемно определение

               трогнат – сказуемно определение

               очарован – сказуемно определение

               

 

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.