Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 87

 

Зад. 1 а) висящи – сег.деят.прич., мн.ч.; от глагола вися висях → висящ; в изречението изпълнява службата на определение – висящи тежести;

               освобождаващ – сег.деят.прич., м.р., ед.ч.; от гл. освобождавам освобождавах освобождаващ; в изречението изпълнява службата на определение – освобождаващ механизъм;

           б) мислеща - сег.деят.прич., ж.р., ед.ч.; от глагола мисля мислех мислещ; в изречението изпълнява службата на определение – мислеща тръстика;

eek Най-лесно сегашно деятелно причастие се образува от минало несвършено време на глагола (1л., ед.ч.), като окончанието –х се замести с наставката –щ: играя играех играещ; вървя вървях вървящ; рисувам рисувах рисуващ.

.

Зад. 2 в) Животворящата и бъбрива селска речица…

Животворящата – сег.деят.прич. от гл. творя –творях- творящ; думата е сложна - съдържа два корена – жив и творя.

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.