Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 90

Зад. 1жадувайки – деепричастие, неизменяема дума; морф. анализ: жад-у-ва-йки

изхвърляйки – деепричастие, неизменяема дума; морф. анализ: из-хвър-л-я –йки

кърмящата – сегашно деятелно причастие, ж.р., ед.ч., чл.

разлюляна – минало страдателно причастие, ж.р., ед.ч.

Деепричастието и наречието си приличат по това, че са неизменяеми думи, които в изречението изпълняват службата на обстоятелствено пояснение.  

 

Зад. 2 Обичам да заспивам, мечтаейки за утрешния ден.

Баба казва, че работейки в градината, се чувства млада.

Не се пише запетая между неударен едносричен съюз и разположено непосредствено след него деепричастие.

Търсейки тетрадката, намерих загубения учебник.

Момчето се усмихна доволно, успявайки да хване подхлъзналото се момиче.

Можеш да бъдеш по-близо до природата, живеейки на село.

 

Зад. 3 Отг. г)

Редактиран вариант: Ученикът предаде бял лист на класното, не мислейки за последиците.

 

Зад. 4 Отг. в)

Редактиран вариант: Майката се скара на детето, виждайки, че яде с мръсни ръце.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.