Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 93

Зад. 2Основните действия, следващи едно след друго, са свързани с пробиването на пъртината. Използвани са глаголни форми за сегашно време: редуваме се, проправяме, излиза, взема и др.

           ♦ Действията, които са едновременни с основните събития в текста, са предадени с глаголи в минало неопределено време: забравил съм, съм взел (ще се запознаеш с това време след два урока).

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.