Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 96

Зад. 5Последователни действия в миналото са назовани с глаголи в минало свършено време: помисли, стана,извади, прегледа.

            Предстоящи действия в мислите на Том – виж обяснението след въпроса.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.