Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 101

Зад. 1 Морфологичен анализ на употребениете глаголи:

прави – сег.вр., 3 л., ед.ч.; проста глаголна форма

е – сег.вр., 3 л., ед.ч.; проста глаголна форма

ще е – бъд.вр., 3 л., ед.ч.; сложна глаголна форма

лежи – сег.вр., 3 л., ед.ч.; проста глаголна форма

дойде – мин.св.вр., 3 л., ед.ч.; проста глаголна форма

ще стане – бъд.вр., 3 л., ед.ч.; сложна глаголна форма

е похванал – мин.неопр.вр., 3 л., ед.ч.; сложна глаголна форма

души – сег.вр., 3 л., ед.ч.; проста глаголна форма

подпира – сег.вр., 3 л., ед.ч.; проста глаголна форма

отслабна – мин.св.вр., 3 л., ед.ч.; проста глаголна форма

духнеш – сег.вр., 2 л., ед.ч.; проста глаголна форма

ще падне – бъд.вр., 3 л., ед.ч.; сложна глаголна форма

Спрямо момента на говорене (сегашно време) миналите глаголни времена са предходни, а бъдеще време е следходно.

 

Зад. 2 Прости глаголни форми:

тръгва – сег.вр., 3 л., ед.ч.

изглеждаше – мин.несв.вр., 3 л., ед.ч.

отиваха – мин.св.вр., 3 л., мн.ч.

се затвориха – мин.св.вр., 3 л., мн.ч.

пусна – мин.св.вр., 3 л., ед.ч.

да се продиктуват – сег.вр., 3 л., мн.ч.

нямаха – мин.св.вр., 3 л., мн.ч.

обясняват – сег.вр., 3 л., мн.ч.

махнахме – мин.св.вр., 1 л., мн.ч.

вперихме – мин.св.вр., 1 л., мн.ч.

Сложни глаголни форми:

щяхме да пътуваме – бъдеще време в миналото; 1 л., мн.ч.

бяхме влезли – минало предварително време, 1 л., мн.ч.

е станал – минало неопределено време, 3 л., ед.ч.

eekЩе изучиш тези глаголни времена в следващите четири урока.

Сложни глаголни форми, с които се предават резултати от действия са бяхме влезли и е станал.

 

 

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.