Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 102

Зад. 3 Глаголните форми за минало неопределено (съм стигнал, е скъсала, съм излязъл) и минало предварително време (бях притегнал, бях загубил, се беше държала) се изменят по род и число. Те се съгласуват с подлога в изречението.

Спомагателният глагол съм (бях) може да стои както пред причастието, така и след него. Спомагателният глагол съм не може да стои пред причастието, когато изречението започва с форма за минало неопределено време, но беше – може.

Ходил съм в Родопите.

• Бях ходил в Родопите, бях познал очарованието им.

 .

 Зад. 4 • съм стигнал – мин.неопр.вр., 1 л., ед.ч., м.р.

е скъсала – мин.неопр.вр., 3 л., ед.ч., ж.р.

бях загубил – мин.предв.вр., 1 л., ед.ч., м.р.

се беше държала – мин.предв.вр., 3 л., ед.ч., ж.р.

Изразяване на граматичните значения при сложните глаголни форми:

Лицепроменя се само спомагателния глагол (аз съм загубил, ти си загубил; аз бях загубил, ти беше загубил)

Числопроменят се и двете части: той е загубил, те са загубили; той беше загубил, те бяха загубили

Родпроменя се само причастието: ти си загубил, ти си загубила, ти си загубило; ти беше загубил, ти беше загубила, ти беше загубило.

 .

Зад. 5 Днес се срещнах с Иван. Дадох му моя спален чувал. Услужих му, защото щеше да ходи на екскурзия в планината и си търсеше екипировка. Беше вече намерил палатка, но нямаше още спален чувал.

Сложните глаголни форми са прости сказуеми.

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.