Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 105

Зад. 3 Форми за минало неопределено време да: си влязла, не са били

Морфологичен разбор:

си влязла – гл., 2 л., ед.ч., ж.р., мин.неопр.вр.

не са били – гл., 3 л., мн.ч., мин.неопр.вр.

Двата глагола в изреченията изпълняват службата на сказуемо и се съгласуват с подлога: в първото изречение подлогът не е изразен лексикално, но можем да го възстановим (ти защо си влязла), а във второто изречение подлогът е камбаните.

Учтива форма: Защо сте влезли тук?

Формата не се променя, независимо дали се обръщате към мъж или към жена, но ако изречението съдържа минало страдателно причастие, има съгласуване по род: Госпожо, Вие сте избрана….; Господине, Вие сте избран ….

 

Зад. 4 Формите за минало неопределено време ходил си, обикалял си, ходил съм са използвани, за да се акцентира върху резултата от миналото

действие.

Формите за минало неопределено време не могат да се заменят с минало свършено време, защото това означава да се предаде информацията по собствени думи.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.