Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 106

Зад. 5 Основните действия в текста са предедени със сегашно време (се отправят, слизат, свалят, има), с глаголите в минало неопределено време са предадени предходни действия (е пристигнал, не са слезли).

 

Зад. 6 Трите текста се отличават по използваното глаголно време.

Първи текст: предадени са предходни действия с помощта на минало неопределено време (са цъфнали, са напъпили, са долетели, направили са, са намерили)

Втори текст: предадени са предходни действия с помощта на сегашно време (се бият, да опазят, се налага) Сегашно историческо време

Трети текст: предадени са възможни бъдещи действия с помощта на минало неопределено време (си тръгнал, съм се разсърдил, да не си стъпил)

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.