Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 110

Зад. 3 Отг. г)

Редактиран вариант: Госпожо Танева, преди няколко дена бяхте забравили ръкавиците си, открихте ли ги? Учтива форма

 

Зад 4 Форми на минало предварително време, употребени в текста:

се беше родил – м.р., ед.ч.

бе тръгнал – м.р., ед.ч.

беше обръгнал – м.р., ед.ч.

Сказуеми, образувани с глагола съм + име:

беше способен (прил. име)

беше спокоен (прил. име)

беше родствен и мил (прил. имена)

бе мирен (прил. име)

Яремът му беше родствен и мил,

  понеже се беше със него родил

Глаголната форма се беше родил е в минало предварително време, страдателен залог, защото глаголното лице (яремът) не е вършител на действието раждане.

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.