Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 113

Зад. 7 Глаголи в минало предварително време, употребени в текста: беше прекарал, беше свършила; изказват се действия, извършени преди момента, за който се говори; малко по-сложна е употребата на беше свършила – с тази форма е изразена причината (условието) да не се извърши действието, означено с бъдеще време в миналото (щеше да доведе).

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.