Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 115

Зад. 2  Щяхме да разговаряме, (щяхме) да слушаме музика, (щяхме) да танцуваме.

            Преди да тръгне (сег.вр.), щеше дълго да си търси тетрадките и учебниците, (щеше) да се чуди какво да облече (сег.вр.), (щеше) да се ядосва, че няма (сег.вр.) нищо изгладено, (щеше) да се върти пред огледалото и накрая (щеше) да закъснее както винаги.

Употребени глаголи:

в сегашно време – тръгне, облече, няма

в бъдеще време в миналото останалите осем глагола; в шест от глаголните форми е изпуснат спомагателният глагол, но за по-лесно разбиране той е изписан в скоби и е оцветен в червено.

 

Зад. 3 каза – 3 л., ед.ч., мин.св.вр.

е – спомаг. гл., 3 л., ед.ч., сег.вр.

знае – 3 л., ед.ч., сег.вр.

беше открил – 3 л., ед.ч., мин.предв.вр.

искаш – 2 л., ед.ч., сег.вр.

накараш – 2 л., ед.ч., сег.вр.

закопнее – 3 л., ед.ч., сег.вр.

направиш – 2 л., ед.ч., сег.вр.

беше – спомаг.гл., 3 л., ед.ч., мин.несв.вр.

щеше да знае – 3 л., ед.ч., бъд.вр. в мин..

прави – 3 л., ед.ч., сег.вр.

щеше да помогне – 3 л., ед.ч., бъд.вр. в мин..

разбере – 3 л., ед.ч., сег.вр.

Чрез формите за бъдеще време в миналото щеше да знае и щеше да помогне в третото и четвъртото изречение се изразява възможно действие.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.