Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 116

Зад. 4 Формите за бъдеще време в миналото са изписани с удебелен шршфт.

            Неслучайно беше видял за първи път дневна светлина в самотното леговища и още съвсем малък беше се сражавал с яребица, невестулка и рис. И не напразно неговото детство беше помрачено от преследванията на Лип-Лип и цялата глутница кучета. Ако не беше всичко това, и той щеше да бъде друг. Без Лип-Лип той щеше да прекара детството си с останалите кученца и не само щеше повече да прилича на куче, но и повече (щеше) да ги обича. Ако Сивия бобър проявяваше обич и привързаност, може би щеше да събуди дремещи дълбоко в природата на Белия зъб чувства. Но не стана така. Глината, от която бе направен Белия зъб, се оформяше така, че той стана това, което беше – мрачен и самотен, жесток и свиреп враг на целия си род.

                                                                                                                                                                      Джек Лондон

За да се изрази условието, от което зависи реализирането на действието в изречението Ако не беше всичко това, и той щеше да бъде друг е използвано минало несвършено време.

С формите на бъдеще време в миналото в четвъртото и петото изречение са изразени възможни, но нереализирани действия.

Изпуснатият спомагателен глагол е поставен в скоби и е оцветен в синьо.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.