Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 118

Зад. 2 ♦ Тема на текста: лъвът като биологичен вид

В текста преобладават елементи на описание.

Свързаността на текста е постигната:

чрез употребата на единно (основно) глаголно време – сеташно време

чрез назоваването на основния предмет на текста (лъвът) с местоимения, повторения, контекстови синоними (лъвът, той, могъщият хищник).

В текста са използвани прости (С един удар на лапата си той може да повали на земята кон, камила или друго едро животно) и сложни (Понякога могъщият хищник прогонва хиените от убитата от тях антилопа или зебра и изяжда тяхната прячка) изречения. Преобладават простите изречения.

В текста са използвани съобщителни изречения и едно възклицателно (Неговият рев се чува на 8 км далеч!).

Изучени местоимения, употребени в текста:

лично местоимение: той, тях

притежателно: неговият, тяхната

възвратно притежателно: си (устата си)

възвратно лично: се (се храни)

Нелични глаголни форми, употребени в текста:

деепричастие: държейки

.

Зад. 3 Участници в общуването: двама млади, неназовани с имена, а означени с местоименията той и тя; по този начин героите са обобщени и е подчертан универсалният характер на ситуацията – на тяхно място биха могли да бъдат всички млади и влюбени хора.

Тема на текста: закъснението на момичето и поредното оправдание пред родителите.

Общуването е неофициално; героите са много близки помежду си.

Героинята смята да излъже за причината, накарала я да се прибере по-късно. Явно се страхува, че ако каже истината, няма да бъде разбрана, а ще бъде наказана (Ще ме пребият вкъщи).

Репликата Как в тъмното? не е въпрос, а по-скоро възклицание и възражение – как в тъмното, като е била на хор.

В текста са използвани различни по цел на общуване изречения:

съобщителни: Те ме питат.

въпросителни: Как мълча?

възклицателни: Съвсем съм закъсняла!

подбудителни: Измисли нещо друго!

В текста са използвани форми на:

минало неопределено време: съм закъсняла

бъдеще време: ще кажеш

минало свършено време: срещнахме

сегашно време: подиграваш се

минало несвършено време: казвах

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.