Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 121

Зад. 1 • Отечество – 1. Страната, в която човек се е родил и израсъл. 2. Страната, в която нещо вирее и оттам се разпространява.

Граматика(от гръцки)1. Наука за строежа на думите (морфология) и изреченията (синтаксис) в даден език. 2. Учебник за строежа на даден език, учебник по граматика.

История (от гръцки) 1. Наука за последователното развитие на човешкото общество, за миналото на народите, която се основава върху писмени, веществени и др. извори. 2. Наука за последователното развитие и изменение на някоя област от природата и културата. 3. Разказ, повествование. 4. Произшествие, случка, събитие.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.