Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 124

 

 Зад. 6 Отг. б)

Чуждица е дума, която има точно българско съответствие.

Например налагащата се в последните години дума електорат е чуждица, защото се употребява вместо по-ясната, благозвучна и красива българска дума избиратели. Бихме могли да кажем, че думата електорат в българския език звучи студено, отчуждено; в нея липсва най-важното - информация за човека, който избира, това е избирателят.

.

Зад. 7 • компютър – термин от информатиката

парламент – народно събрание; международна лексика

конвенция – договореност, международна лексика

морфема – термин от граматиката

фотосинтеза – термин от биологията

релеф – термин от географията

вирус – термин от медицината

Чуждици са думите:

имидж – слава, добро име, репутация

релаксиращ – възстановяващ

Интересно е да се знае, че думата релаксация се употребява в българския език отдавна, но с друго значение; тя идва от латински и означава отслабване и се използва като технически термин.

.

Зад. 8 Отг. а)

Преуморените ми до болка очи като че още виждат черните миди, обърнали остриетата към нозете ми. (Петя Дубарова)

.

Зад. 9 Отг. г)

Съзвездие, планета, метеор са термини от астрономията, а телескоп е уред за наблюдение.

.

Зад. 10 Отг. б)

Пет министъра вместо правилното пет министри; Особена употреба на съществителните имена

.

Зад. 11 Отг. а)

Пролет моя, моя бяла пролет.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.