Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 9

Зад. 1 Стихотворението е текст, защото изреченията са езиково и смислово свързани.

            Ключови думи: ваканция, прощална ария, училищни звънчета, момичета, момчета

            Възможно заглавие: Дойде часът;   Ваканцийо, ти беше кратка

            Заглавието обикновено е свързано с темата на текста.

Зад. 2  Олицетворявайки ваканцията, поетът прави този художествен образ по-конкретен, по-ярък, по- близък.

            Той говори на ваканцията, споделя чувствата и преживяванията си. По този начин творбата зазвучава мило, задушевно и много красиво.

            • Създаденият текст е разсъждение, защото отговорът на въпроса изисква да се анализират елементите на творбата, да се осмислят фактите и да се достигне до определени изводи.

Зад. 5  Задължително трябва да бъдат използвани термините, употребени в урочната статия.

            • Историята (историческата наука) си служи с исторически факти, които не могат да бъдат променяни. Приказката (художествен текст) си служи с художествени образи, които въздействат върху чувствата, емоциите и могат да бъдат развивани, допълвани. 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.