Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 10

Зад. 6  Темата Един кът от моята родина предполага създаването на съчинение описание.

Зад. 7       Драги Петио

              честит рожден ден

            послучай твоя празник

      ти пожелавам ти много здраве

                        и оспехи

                               твой приятел:

                                            Сашо

 

                Възможен вариант:

             Драги Петьо,

             Честит рожден ден!

             Пожелавам ти много здраве и успехи!

                                           Твой приятел: Сашо

  Ясно е, че поводът е празникът на Петьо, тъй че третият ред е излишен.

 

            Сашо трябва да овладее следните правописни правила:

            • обръщението (Драги Петьо) се отделя със запетая;

            • при кореспонденция след обръщението се започва с главна буква (Честит рожден ден!);

            • след съгласен звук пишем и произнасяме ьо (Петьо, а не Петио);

            • предлозите се пишат отделно от съществителните имена (по случай, а не послучай );

            • пише се успех, а не оспех.

Зад. 8 Народната пословица казва: "На лъжата краката са къси". Ако си служиш с нея, няма да е за дълго.

            Местоимението нея е неуместно употребено, защото в първото изречение има две думи от ж.р. – пословица и лъжа
и не става ясно коя дума замества. По-добре е във второто изречение да се повтори думата лъжа.

              Възможен вариант: Народната пословица казва: „На лъжата краката са къси”. Знай, че ако си служиш с лъжа, няма да е за дълго.

Зад. 9  Отг. В)

  стъкълце

            Проверка: стъкълцестъкло – второто Ъ изчезва, защото думата съдържа непостоянно Ъ.

 

Зад. 10 Отг. Б)

   особени деца

   Формата за м.р. е особен – особени. Думата в м.р. завършва на ЕН и затова в ж. р., ср. р. и мн. ч. се пише с едно Н. Само прилагателните имена, които в м. р. завършват на НЕН в ж.р., ср. р. и мн. ч., се пишат с двойно Н (странен – странна, странно, странни). Вж. Двойно Н

 

Зад. 11 Отг. А) 

              постно ястие

   Поправка на останалите думи : гостна – от гост , радостна – от радост и вестник – от вест

 

Зад. 12 Отг. В) 

             бесни ветрове

  Поправка на останалите думи: бели, прясно, хлебна

  eek Когато променливо Я е под ударение и стои пред сричка, съдържаща Е и И, се пише и произнася Е
о бели; хляб, но хлебни/; пред сричка, съдържаща О, А се пише и произнася Я /прясно, мляко/.       

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.