Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 11

Зад. 2 Анализ на ситуацията на общуване , отразена в текста на Паулина Станчева:

  • Участници в общуването: Калиопка, Йорго, учителката
  • Предмет на общуването: домашната работа по български език
  • Цел на общуването: Йорго иска да вземе домашната работа на Калиопка, а учителката иска Калиопка да прочете домашната си работа
  • Условия на общуването (къде и кога се осъществява общуването):в класната стая, по време на часа по български език
  • Резултати от общуването: Йорго постига своето, Калиопка е засрамена, а учителката е разочарована от най-добрата си ученичка
  • Вид на общуването:         - между Калиопка и Йорго – пряко, неофициално, устно

                                                    - между Калиопка и учителката – пряко, официално, устно

Зад. 3 Чрез откъса от разказа „Шарено детство” писателката Паулина Станчева общува със своите читатели.

Зад. 4 Отг. Г)

Защото поетът няма за цел да поучава читателя с каква реч да си служи.

Чрез стихотворението „Родната реч” Иван Вазов си поставя за цел да разкрие хармоничността на родната реч, да изрази преклонението си пред нея и да създаде у читателя отношение към родното слово.

Зад. 5 Отг. А)

Отношението си към родната реч поетът изразява чрез епитетите : арфа звънлива; звук сладък; реч мощна, напета.

ЕПИТЕТхудожествено определение (не всяко определение е епитет); като отбелязва определено качество на предмет, епитетът дава възможност да си представим някой белег, да изпитаме някакво чувство.

Зад. 6 Отг. В)

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.