Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 14

eekПодчертани езиковите средства, характерни за разговорния стил (Текст А.) и научния стил (Текст Б.)

Текст А: – Как е Петър?

               – Ужас! Целият гори... Сигурно има повече от 39°. Кашля като... Болят го гърдите. Джипито каза, че го е пипнал грипа...

               – Не дрънкай глупости! Сигурно само е настинал... (Из касетофонен запис на разговор между съседи)

Текст Б. Грип – остра вирусна болест, която се разпространява епидемично през зимните и пролетните месеци. Вирусът поразява лигавицата на дихателните пътища, а по кръвен пътнервната система и други органи. Началото е остро– със силно главоболие, темпаратура, обща слабост, мускулни болки. След това се явяват кашлица, хрема, дрезгав глас, зачервяване на очите и на гърлото. Инкубационният период е 1–3 дни. Болестта продължава 2–7 дни. Усложненията са чести – бронхопневмония, сърдечно-съдова болест, възпаление на средното ухо и др. Имунитетът е краткотраен. Болните трябва да лежат и да бъдат изолирани при домашни условия. (Из енциклопедия) 

Зад. 10  Текст Б е научен текст. Той е предназначен за официално, непряко, монологично общуване.

               Текст А е разговорен текст.

Зад. 11  Термини (текст Б): грип, вирус, нервна система, имунитет 

              Вирус – микроорганизъм, причинител на заразна болест.

Зад. 12  Морфологичен анализ на три глагола от текст А:                                                  

              • гори – гл., 3л., ед.ч., сегашно време

              • каза – гл., 3л., ед.ч., минало свършено време

              • пипнал е - гл., 3л., ед.ч., мин. неопредел. време

Минало неопределено време – още не си го изучил, но непрекъснато го употребяваш, когато искаш да кажеш, че нещо се е случило, без да уточняваш кога точно (урок 6.1., стр. 100)

Текст Б:

              •  разпространява се - гл., 3л., ед.ч., сегашно време

              •  поразява – гл., 3л., ед.ч., сегашно време

              •  продължава – гл., 3л., ед.ч., сегашно време

Всички глаголи в текст Б са в сегашно време, защото то дава възможност признаците на болестта да се представят обобщено.

В текст А се говори за конкретно заболяване (заболяването на Петър) и това налага употребата на различни глаголни времена.

eekВ енциклопедиите винаги се използва сегашно време. 

Зад. 13  Текст А: Изреченията са твърде разнообразни и по състав – прости, сложни, безглаголни (Ужас!), и по цел на общуване – съобщителни, възклицателни

Текст Б: По състав изреченията биват прости и сложни, а по цел на общуване – всички са съобщителни.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.