Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 17

 

Зад. 28 Отг. Г)

Не е вярно, че книжовният език и диалектите имат еднакви функции. Диалектът е разновидност на българския език, която се използват в даден регион, а книжовният език е официална, представителна, общозадължителна форма на езика. 

Зад. 29 Отг. В)

Диалект е термин от езикознанието.

Зад. 30 Отг. Б)

Синтаксисът изучава изречението. Когато говорим за съюзно, безсъюзно, съчинително или подчинително свързване, имаме предвид свързването на думите в изречението и  затова тези термини принадлежат на синтактичната терминология.

Зад. 31 Текстовете са близки по тема (и в двата се говори за телевизора). Различават се по своето предназначение и начина, по който са изградени.

             Текст А е откъс от художествено произведение и ни представя един особен поглед. Текстът не само е интересен, той предизвиква емоции (учудване, смях) и ни кара да се замислим колко относителни са нещата в живота – един обикновен за нас предмет (като телевизора) е непознат за Карлсон и той го оприличава на буркан. 

              Текст Б е научен текст и ни представя характерните белези на телевизионния приемник. Няма за цел да предизвика емоции, а да ни даде знания. 

Зад. 32 буркан – стъклен съд с широко гърло за компот, сладко и др.;

              устройство – думата е многозначна: 1. Техническо съоръжение, механизъм (телевизор); 2. Уредба, строй, ред (държавно устройство); и др.

Зад. 35 Казаното отразява личното мнение на автора. Текстът се нуждае от редактиране, защото е написан неграмотно.

   Грешно написани думи:

     • четът (вм. четат)

              някой (вм. някои)

              със писане (вм. с писане)

              • изкаш (вм. искаш)

   eek Двоеточието е знак, който отделя части вътре в изречението и след него се пишe малка буква, а отделните изброявания в случая могат да бъдат отделени с точка и запетая (;) или тирета пред всяка част. 

Зад. 36     Усмивка предизвиква преносната употреба на думата габровец . Не жител на гр. Габрово,а стиснат човек, който вероятно толкова е икономисвал от храната на крокодила, че той не е могъл да порасне повече от едно гущерче.

Многоточието означава недоизказаност и засилва комичния ефект от анекдота.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.