Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 25

Зад. 14 Първата схема изисква в изречението да има определение, подлог ( разширен подлог), сказуемо и допълнение ( Моето братче играе шах).

            Втората схема – обстоятелствено пояснение, разширен подлог и сказуемо (Днес моето братче се успа).

            Трета схема – сказуемо, разширен подлог, приложение (Сви се малкото птиче-лястовиче).

Зад. 15 Текстът съдържа едно просто (Понякога вълчицата обикаляше близо до чифлика)и две сложни изречения.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.