Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 26

Зад. 16  • Петър се събуди бодър.

В това изречение  сказуемното определение е бодър. То пояснява подлога (Петър) чрез сказуемото (се събуди). Какъв се събуди Петър? – бодър.

Сказуемното определение се съгласува по род и число с думата, която пояснява (Петър – бодър).

      Росица видя майка си усмихната.

Сказуемното определение усмихната (чрез сказуемото видя) пояснява допълнението майка си и се съгласува с него по род и число.

Зад. 17 Отг. Б) Слави днес си неподготвен.     Си неподготвен е съставно именно сказуемо.

Грешките в другите примери са свързани с официалното общуване (направените корекции са оцветени в червено):

      А) Станимирова, Ви сте несериозна.

      В) Госпожо Петрова, класирана сте на първо място.

      Г) Научих, че сте били болна.    Вж. Учтива форма

Зад. 18 ·Той ходеше замислен. (Какъв ходеше той?) Сказуемното определение замислен пояснява подлога той и се съгласува с него по род и число.

      Тя излезе натъжена. (Каква излезе тя?) 

      Той я видя да излиза замислена. ( Каква я видя да излиза?) Сказуемното определение замислена пояснява допълнението я и се съгласува с него по род и число. 

      Той избягваше приятелите си , ядосани и непримирими.

Зад. 19  Гредите бяха изкорубени и ниски, боядисани със синка и отрупани с големи черни мухи. Те бръмчаха разсънени и недоволни, прелитаха от греда на греда, някои слизаха и кацаха на менчето с вода. (Ивайло Петров)

С пълнозначни глаголи са изразени сказуемите бръмчаха, прелитаха, слизаха, кацаха.

Разсънени и недоволни са сказуемни определения на подлога те (мухите). Сказуемните определения поясняват какви са мухите.

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.