Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 28

Зад. 24 В текста преобладават едносъставните изречения.

Само второто изречение е двусъставно – Времето (подлог) е хубаво (сказуемо)

Зад. 25 В диалога преобладават разширените изречения, защото говорещите трябва да уточнят времето, мястото и т.н.

Зад. 26 Употребата на едносъставни изречения дава възможност да се избягват повторенията на подлози. Така изказът става по-жив, по-естествен.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.