Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 30

Зад. 32.  Разтвори (сказуемо) крилца (пряко допълнение) и излезе (сказуемо) навън (обстоятелствено пояснение).       

               Разтърка(сказуемо) очички (пряко допълнениe).

               След малко (обстоятелствено пояснение) се върна (сказуемо).

               В текста едносъставни са и изреченията: Зън, зън, зън!...; Светна на слънцето (...); Беше омаяна (...); Надникна радостно (...).

 

Зад. 33. Отг. В)

    Взират се – да видят …, Взират се, но долу…, И от чуденето мигат в небесата.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.