Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 32

Зад. 38. Изразът аз ме е страх е неправилен, защото съдържа две форми на местоимението аз - именителна (аз) и винителна (мене ме), освен това Страх ме е е безлично изречение и не може да се свърже с личното местоимение аз.

Двете форми могат да бъдат използвани в едно изречение, но когато изпълняват различна служба: Аз (подлог) ще те взема с мене (непряко допълнение) Но обърни внимание, че  това изречение звучи по-добре с възвратното местоимение себе си - Аз ще те взема със себе си)

Зад. 39. Стори му се е безлично изречение. Стори му се, че някой хлопна вратата и излезе.

.

            Синтактичен анализ: Разтревожената (съгласувано определение) нощ (подлог) приплака (сказуемо)

навън (обстоятелствено пояснение).

            Старецът (подлог) стана (сказуемо) и запали (сказуемо) свещта (пряко допълнение).

 

            Пунктуационен анализ: Изреченията са съобщителни и затова завършват с точка.

Зад. 40. Старецът стана е просто, кратко, двусъставно изречение, в което глаголът стана е употребен с прякото си значение (вдигам се от леглото), а стана тъмно е безлично изречение, в което глаголът стана е употребен със свое допълнително значение. По смисъл стана тъмно е равностойно на стъмни се.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.