Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 33

Зад. 41. Отг. В)

Изречението е сложно съчинено съединително.

Обособената част (включващо десет изяви в Щатите)  в писмената реч се отделя със запетаи, а в устната реч – с помощта на интонацията.

 

Зад. 42. Отг. Б)

Големите – обособено определение; още в тъмното – обособено обстоятелствено пояснение; берачките – обособено приложение.

Всички обособени части са отделени със запетаи.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.