Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 34

Зад. 43  Дядо Радойковата градина беше на завоя, под дървения мост. Край реката се издигаха върби, високи и шумнати, а долу водата течеше бистра като сутрешна роса. Зад върбите бе скътана малка колибка, измазана с пръст. Там нощуваше дядо Радойко. В стаичката той си бе сковал едно одърче от върбови дъски, застлано с плетена рогозка. До стаичката бе яхърът на Дорчо, стария кон. 

             под дървеният мост – обособено обстоятелствено пояснение;

             високи и шумнати - обособено определение;

             измазана с пръст - обособено определение;

             застлано с плетена рогозка - обособено определение;

             стария кон - обособено приложение.

             Обособените части придават стегнатост на изказа. 

Зад. 44 · Заваляха дъждове, тихи и кротки /обособено определение/;

   · Заваляха дъждове – порои /обособено приложение/

Вж. Тест

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.