Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 36

Зад. 48  Велико Търново (старият Търновград) е бил столица на Втората българска държава. Скобите  отделят обособеното приложение старият Търновград;

Пред Харитинините очи се движат три цветни кръга: жълтият пясък, белият град, синьото море... Двоеточието  има уточняваща стойност – жълтият пясък, белият град, синьото море уточняват цвета на трите кръга;

Когато посещавам селото си, не забравям да се поклоня на два мили гроба – майчиния и Белчовия. Тирето  отделя обособените части.

Зад. 49 Скобите в първото изречения могат да бъдат заместени със запетаи, но това ще намали ефектът от обособяването; тирето в третото изречение може да бъде заменено с двоеточие или запетая, но открояването няма да бъде така ярко.

Зад. 50  Настъпи пролетта многоцветна красива и очарователна. Всичко беше прекрасно. Дърветата разтворили своите клони и приличащи на огромни чадъри и цветята разцъфнали от полъха на вятъра и усмихнати от ласката на слънцето изпълваха въздуха с аромат. По небето се движеха облачета нежнорозови и прекрасни на фона на безкрайността синя и призрачна.

         ♦  Този текст не ти харесва, нали? Много думи и то хубави, но те не вълнуват, не доставят естетическо удоволствие, а дразнят, защото не са организирани. Липсата на препинателни знаци прави текста труден за четене, размит, неясен.

             Авторът е търсил ярка образност и затова е използвал много определения , но виждаш, че това не е достатъчно

  Възможен редактиран вариант:

  Настъпи пролетта – многоцветна, красива, очарователна. Всичко беше прекрасно. Дърветата, разтворили своите клони, приличаха на огромни чадъри, а разцъфналите от полъха на вятъра цветя се усмихваха на слънцето и изпълваха въздуха с аромат. По небето, на фона на прозрачно синята безкрайност, се движеха прекрасни нежнорозови облачета (или по небето се движеха нежнорозови облачета, прекрасни на фона на синята и прозрачна безкрайност).

  Могат да бъдат предложени и  други варианти. Важно е да  знаеш, че да редактираш, означава да направиш един текст по-добър, без да променяш смисъла му.


Зад. 51 ... Представяш ли си във Финландия се е появил първият роман изцяло от есемеси. В текста са запазили жаргонът за есемесите. Откриват се даже грешките характерни за телефонните съобщения...

            В текста не са отделени обособените части. Думата жаргонът неправилно е написана с пълен член.

              Възможен редактиран вариант:

              Представяш ли си – във Финландия се е появил първият роман, изцяло от есемеси. В текста са запазили дори жаргона и грешките, характерни за телефонните съобщенията.     

Зад. 52 Езиковият усет на писателя е допринесъл новите варианти да бъдат по-стегнати, по-точни и по-въздействащи. Като разгледате внимателно изразите, ще откриете, че това е постигнато преди всичко чрез обособяването на части от изречението.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.