Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 38

Зад. 54  Подготовката ни за класна работа, струва ми се, не се нуждае от коментар. (вметнат глаголен израз, изразява съмнение)

                 Подготовката ни за класна работа наистина не се нуждае от коментар.(вметната дума, изразява увереност)

               Следователно подготовката ни за класна работа не се нуждае от коментар. /вметната дума, означава заключение)

Страница 39

Зад. 55   Вметнатите думи и изрази са подчертани в текста, а отдолу са обяснени.

 

 А бе, бай Иречек, я ми кажи твоя милост леберал ли си, консерватор ли си? Май-май, че си консерва, както виждам. И аз, ако питаш, не мога да ги разбера нито едните, нито другите, ама хайде, да не им остане хатъра... Знайш, алъш-вериш е то, не е шега... Па да ти кажа ли правичката... (Тука дали няма някой да ни подслушва?) Да ти кажа ли правичката?... И едните, и другите са маскари!... Ти мене слушай, па се не бой! Маскари са до един!... Ама какво да сториш?

 

 Май-май  (изглежда, струва ми се) – лично мнение

 

 Ако питаш – уточнение

 

 Знайш (знаеш) – уточнение

 

 Тука дали няма някой да ни подслушва? – съмнение

 

 Обръщението (в случая „бай Иречек“) също е вметнат израз, но в училище не се изучава като такъв, така че Вие трябва да решите дали да го включите.

 

 + В скоби са поставени възможните синоними.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.