Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 40

Зад. 58 Отг. В)

Зад. 59 Отг. Г)

Зад. 60 Отг. А)

            Двама приятели отиват на балет за пръв път. По време на спектакъла единият заспива. Другият го побутва. (Подлозите са подчертани, а сказуемите са изписани с удебелен шрифт)

Зад. 61  Отг. Б)

           започнаха да играят - съставно глаголно сказуемо

           започнаха (допълнително значение - начало) да играят (основно значение, основно действие)

Зад. 62  Словосъчетания: двама приятели, приятели отиват, отиват на балет,отиват за пръв път, пръв път.

            Словосъчетанието двама приятели е подчинително.

            Двама – бройно числително име.

            Приятели – същ.нар. име, м.р., мн. ч.

Зад. 63 В анекдота не са употребени обособени части, защото те имат книжен характер и по-рядко се употребяват в разговорната реч.

Зад. 64  Отг. В)

Децата трябва да бъдат много снизходителни към възрастните (подлогът е подчертан, а сказуемото е изписано  с удебелен шрифт)

разширяваща част - много снизходителни към възрастните

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.