Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 42

Зад. 69 · Първото изречение в текста на Елена Иванова по цел на общуване е въпросително, а по състав - просто разширено. Тирето отделя обособените части /работата, парите, любовта, семейството, приятелите/, които конкретизират смисъла на нещо.

            · Вметнатият израз от второто изречение разбира се изразява убедеността на ученичката, че семейството е най-важното за човека.

  • Защото ако ги нямаш, духом ти си мъртъв.

Запетаята отделя простите изречения в състава на сложното. Когато подчиненото изречение стои пред главното, то винаги се отделя със запетая.

Ако едно изречение започва със съюз (ако, да, че, за да) или съюзна дума (защото, когато, който,където), то е подчинено изречение, което стои пред главно, и трябва да потърсиш къде завършва, за да сложиш запетая.

Подчертаните изречения в предишните два абзаца и разглеждания пример илюстрират казаното.

  • Разбира се, най-важното за всеки един от нас е семейството, но веднага след него идват приятелите. Защото ако ги нямаш, духом ти си мъртъв.

Него – лично местоимение, 3 л., ед. ч.,винителен падеж

В изречението замества съществителното семейството и свързва простите изречения в състава на сложното.

Ги– лично местоимение, 3 л., мн. ч.,винителен падеж, кратка форма

В изречението замества приятелите и свързва двете изречения.

  • Употребата въпросителни изречения в началото на текста е интересен начин да се въведе темата и да се поставят въпросите, върху които разсъждава Елена Иванова.
  • Използваният цитат конкретизира казаното до този момент и осъществява връзката с началото на текста.

 

Зад. 70 Отг. В) Липсва подлог.

Зад. 71 Отг. Г) Лъжите, приятелите

Зад. 73 Двусмислицата в текста е породена от възможността да се тълкува двояко изразът бил ли си като ходил ли си и като живял ли си. Разбира се, това е анекдот, но ако искаме да го развалим, можем да избегнем двусмислицата /Да, разбира се, че съм ходил/.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.