Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 47

Зад. 3 Горещия ден – подчинително свързване – определението горещия пояснява определяемото ден.

  • Злато, бисери и пурпур – съчинително свързване – думите са равноправни .

Зад. 4 Запретнал се лъвът – подчинително свързване между подлог и сказуемо. Сказуемото винаги се съгласува с подлога по число, а в случая е съгласувано и по род.

            Най-подире съборил дървото – подчинително свързване чрез прилагане /при този тип свързване, ако изменим главната дума по число, думите които я поясняват, няма да се променят - Най-подире съборили дървото/. Главната дума е съборил, а най-подире и дървото я поясняват.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.