Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 50

Зад. 9 Сложно изречение (родово понятие); сложно съчинено изречение (видово понятие)

Зад. 10  Схемата представя две прости изречения, свързани съчинително със съюза а. Пример от текста: Целият таван беше боядисан червено, а ръбовете на всички сводове бяха като обшити с широки шарки на стройни геометрични фигури и със златна боя.

Зад. 11 Сложно съчинено разнородно е изречението:

С 1, 2, 3, 4 са означени простите изречения в състава на сложното.

(1)Изписани и нашарени бяха и високите стени на залата, (2)но през светлината от редицата прозорци шарките прозираха загаснали, (3)меко сияеше злато, сребро, мед,(4) проблясваха гледжосани тухли и скъпи разноцветни камъни.

            (1)-------------- , (2) но ----------------- , (3)------------------ , (4)--------------------- .

            Третата и четвъртата запетая отделят еднородните части злато, сребро ,мед.

Зад. 12  Иван гледаше филма и учеше по математика. Изречението е сложно съчинено съединително. По цел на общуване изречението е съобщително и затова завършва с точка.

            Пред съюза и, употребен еднократно, не се пише запетая.

            · Ще изляза, но няма да се бавя. Изречението е сложно съчинено противоположно. Пред съюза но се пише запетая. По цел на общуване изречението е съобщително и затова завършва с точка.

            · Ще отидем на кино или ще се разходим в парка. Изречението е сложно съчинено разделително. По цел на общуване изречението е съобщително и затова завършва с точка.

            Пред съюза или, употребен еднократно, не се пише запетая

Зад. 13  В текста на Елин Пелин първото изречение е сложно съчинено съединително; второто е просто; третото е сложно съчинено разделително (от две действия се извършва само едното); четвъртото е сложно съчинено съединително; петото – сложно съчинено противоположно.

(1)Тя често го заговаряше, (2) но той мълчеше.      

(1)---------------------- , (2) но ------------------------- .

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.