Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 51

Зад. 14 В народната песен са изразени едновременно и последователно извършващи се действия. Изреченията са свързани безсъюзно и това създава усещане за естественост, непринуденост и динамика на действието.

Зад. 15 По състав - в текста преобладават прости изречения и сложни съчинени изречения . (Само изречението Блазе ти, че имаш такъв син е сложно съставно с подчинено допълнително./)

            По цел на общуване – засилена е употребата на въпросителни и възклицателни изречения.

            Всички тези синтактични особености са характерни за разговорния език и правят речевата характеристика на героите по-убедителна.

            Думи и изрази, характерни за разговорната реч – ами; блазе ти; много-много и др.

Зад. 16 Eek ! Сказуемите в текста са изписани с удебелен шрифт, а подлозите са подчертани.

                    Настане утро, гори небето,

                    цветя миришат, ехти полето:

                    овчар засвирил, стада заблели,

                    по всички храсти пилци запели.

            Всички прости изречения с изключение на последното са кратки.

            Простите кратки изречения дават възможност да се открои всеки детайл. Картината е ярка, запомняща се – различните подлози изграждат зрителни представи (утро, небе, поле, цветя, овчар, стадо, пилци), а сказуемите – звукови (ехти, засвирил, заблели, запели). Усещането за цветност в прекрасното описание на пролетното утро е постигната чрез подлога цветя /(ухаещи – миришат) и сказуемото гори (небето).

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.