Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 52

! Сказуемите в изреченията са изписани с удебелен шрифт, а подлозите са подчертани.

Зад. 17 Пушкалата екнат. Турцитереват,

            насипи налитат и падат, и мрат; -

            идат като тигри, бягат като овци

            и пак се завръщат; българи, орловци

            кат лъвове тичат по страшний редут;

            не сещат ни жега, ни жажда, ни труд.

            Щурмът е отчаян, отпорът е лют.

            Усещането за бързина и напрегнатост в откъса от одата „Опълченците на Шипка” (Иван Вазов) се постига със засилената употреба на глаголи (7 реда – 12 глаголни форми) и състава на изреченията. В текста има пет прости кратки изречения (подлог и сказуемо) и две изречения – само от сказуемо (и падат, и мрат). Речниковото значение на глаголите носи представата за активно действие (реват, налитат, падат, мрат, идат, бягат, завръщат се, тичат).

            Би могло да се обърне внимание и на построяването на стиха. Разгледайте първия и последния ред – простите изречения са изградени по един и същи начин – подлог, сказуемо; подлог, сказуемо, а в третия ред - сказуемо, обстоятелство; сказуемо - обстоятелство. Това е стилистична фигура, която се нарича синтактичен паралелизъм. Създава усещане за динамика. Но за това – в по-горните класове.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.