Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 27

Зад. 20 Сказуемни определения са употребени в първото и последното изречение:

      • Камен тръгна на училище разтревожен. (Какъв тръгна Камен? - разтревожен) Сказуемното определение (разтревожен) пояснявя  подлога (Камен).  

      • Срещнах го разтревожен на път за училище. (Какъв го срещнах? - разтревожен) Сказуемното определение (разтревожен) пояснява допълнението (го).

♦ В останалите изречения:

      • Камен тръгна на училище разтревожено ( обстоятелствено пояснение за начин);

      • Разтревоженият (съгласувано определение) Камен тръгна на училище;

      • На път за училище Камен беше разтревожен (съставно именно сказуемо)

Зад. 21 В изречението Камен тръгна на училище разтревожен сказуемното определение разтревожен пояснява какъв е тръгнал Камен за училище, а в изречението Камен тръгна на училище разтревожено обстоятелството разтревожено пояснява как е тръгнал, при какви обстоятелства.

Kiss Когато съставяме изречение, имаме избор – да изясним признаци на подлога или допълнението чрез сказуемно определение или да посочим обстоятелствата, при които се извършва действието чрез обстоятелствено пояснение.  Можем да използваме и двете, но не с една и съща дума.

Зад. 22  Surprised Сказуемните определения са изписани с удебелен шрифт, а останалите определения са подчертани.

      Скрило се е вече слънцето и всичко живо се е умълчало. Чува се само неуловимото бръмчене на отлетялото облаче мушички.

      Призрачна синина обвива далечните планински върхове, и чуки – сиво-синя, нежна синина, върху която по-близките върхове се открояват с тъмните си краски. Боровете стърчат неподвижни и замислени. Пропуква само някое клонче и полетява от стъблото на бориката, изпуснало последния си дъх в тоя час на раздяла с деня. (Николай Хайтов)

В текста преобладават елементи на описание. 

Съгласувани определения: неуловимото; призрачна; далечните планински ; сиво-синя; нежна и др.

Несъгласувани определения: на бориката; на раздяла с деня

Приложение: мушички

Сказуемни определения: неподвижни и замислени.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.