Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 54

Страница54

Зад. 25  Отг. А)

               Гласът му звучеше строго и сурово, но в него се долавяше и по-сърдечна нотка

               Изречението е сложно съчинено противоположно. Простите изречения са свързани със съюза  НО, който изисква запетая.

Зад. 26   Отг. Б) 

                Младежите насядаха около масата, покрита с бяла покривка, и заспориха оживено.

                Изречението съдържа обособена част (покрита с бяла покривка), която трябва да бъде отделена със запетаи.

Зад. 27   Отг. В)

                Отг. А) Иване, Иване, чакай, ще стане по-лошо ( второто обръщение трябва да бъде отделено със запетая; простите изречения в състава на сложното съчинено съединително са свързани безсъюзно и трябва да бъдат отделени със запетая)

                Отг. Б) Те бяха десетина, а крещяха за стотина (простите изречения в състава на сложното съчинено противоположно са свързани със съюза А, пред който се пише запетая)

                   Отг. Г)  Нито ме слана ослани, нито ме пожар изгори (простите изречения в състава на сложното съчинено съединително са свързани със двойния съюз НИТО-НИТО; пред втората част на такива съюзи винаги се пише запетая)

Зад. 28   Отг. В)

Зад. 29   Отг. Г)

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.