Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 55

Зад. 31 В текста са използвани само сложни съчинени изречения, защото чрез тях се описват едновременни, последователни, редуващи се и противоположни действия, даващи възможност на писателя  да разкрие богатството, разнообразието и красотата на пролетта.

Синтактичен анализ на първото изречение:

1/ Беше началото на май, 2/ сред зеленината на бухналите морави пъстрееха свежи цветни килими, 3/ въздухът беше сладък и влажен; 4/ ту синя, ту виолетова, далечната верига на Балкана затваряше хоризонта на юг.

Изречението е сложно съчинено съединително; повтореният съюз ту-ту не свързва простите изречения изреченията, а еднородните определения в четвъртото изречение;

Зад. 32 В откъса от прекрасния разказ на Йовков „Индже“ са използвани сложни съчинени изречения, свързани безсъюзно (последните две със съюза и) и отделени със запетая. Те дават възможност на писателя да открои всеки детайл, да придаде особена емоционалност на момента.

Зад. 33 В текста на Елена Иванова, както във всеки пълноценен текст, са използвани различни по състав изречения. Съчинително свързване ученичката е използвала между:

еднородните части (едно живо същество, една миниатюрна част; малка, но прелестна държава; богатства и красоти; страдания и мъчения; труд, постоянство и упоритост, моето семейство, приятелите и др.), за да акцентира на определени представи;

простите изречения в състава на сложното (ако уважава дори малкото (…) и търси нейните богатства и красоти).

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.