Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 63

Зад. 18 Не ще се никога нагледам на божествената хубост на твоята природа.  Не ще се никога нагледам на божествената хубост на природа ти.

            Само твоят образ, мил и величествен, стои неизгладим в душата ми, която те люби, милува и слави. Само образът ти, мил и величествен, стои неизгладим в душата ми, която те люби, милува и слави.

            Чрез употребата на пълните форми на притежателното местоимение се подчертава притежателят на представените качества – отечеството, и се постига по-силно емоционално въздействие на изказа.

            Форми на притежателното местоимение:

            нечленувани – мое

            членувани – твоята, твоят.

Зад. 19 ♦ Учтивата форма за множествено число на притежателното местоимение се изписва с главна буква

Редактиран вариант:

               Уважаема госпожо Директор,

               Най-сърдечно Ви поздравяваме по случай Вашия юбилей и пожелаваме зраве и успехи в благородната Ви професия.

                                                                       Ваши ученици от 6.в клас

Зад. 20 ♦ В текста са допуснати правописни грешки и грешки при изписването на притежателното местоимение.

Редактиран вариант: Мое любимо занимание е да чета книги. Така е и с моята сестра, защото вкъщи има много интересни книги, които родителите ни са купували. Може да се каже, че четенето е наше общо семейно хоби.

           

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.