Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 65

Зад. 25 Той събра багажа и го сложи в малка чанта, избръсна се и се облече с дебели дрехи, подходящи за път.

избръсна се – гл., мин. св. вр., 3 л., ед.ч., I спр. (той ще се избръсне)

Преобразуван вариант:Той събра багажа и го сложи в малка чанта, избръсна себе си и облече себе си с дебели дрехи, подходящи за път.

Възвратните местоимения в този вариант изпълняват службата на пряко допълнение.

Cool Виждаш, че преобразуваният вариант е неприемлив, нали?

 

Зад. 26 Отг. В)

            Иван прави добро на себе си.

 

Зад. 27На родителите на Ян Бибиян, макар и да бяха вдигнали ръка от сина си, пак им беше жално за него. Те мислеха да го накажат със своето престорено равнодушие, та по този начин да го вразумят, и той така, сам по себе си, да влезе в правия път. Елин Пелин

Възвратни притежателни местоимения в текста са:

си – възвр. прит. мест., им. падеж, кратка форма; в изречението изпълнява службата на несъгласувано определение на думата сина

своето – възвр. прит. мест., им. падеж, ср.р., ед.ч., чл. (то); в изречението изпълнява службата на съгласувано определение на думата равнодушие

 Възвр. лично местоимение, дат. падеж, пълна форма – себе си

Лични местоимения в текста са: им, те, го, той.

Свързваща функция в текста изпълняват местоименията те (=родителите на Ян Бибиян) и го (= сина им, Ян Бибиян).

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.