Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 66

Зад. 28 Учениците решават своите задачи.

Възвратното местоимение своите означава, че предметите, които определя (задачите), принадлежат на подлога (учениците).

Учениците решават техните задачи.

Притежателното местоимение техните означава, че предметите, които определя (задачите), не принадлежат на подлога (учениците), а на някого другиго (на учениците от съседния клас).

Тя прави впечатление със своята дреха

Възвратното местоимение своята означава, че предметът, които определя (дреха), принадлежи на подлога (тя).

Тя прави впечатление с нейната дреха

Притежателното  местоимение нейната означава, че предметът, които определя (дреха), не принадлежи на подлога (тя), а на някого другиго (на нейната приятелка).

Зад. 29 Cool За да докажем правотата на разсъжденията, изреченията са преобразувани.

Вчера Петър си купи диск с компютърна игра. Вчера Петър купи на себе си диск с компютърна игра.

Си – възвратно лично местоимение, дателен падеж, кратка форма

Вчера в училище Петър счупи крака си Вчера в училище Петър счупи своя крак.

Си – възвратно притежателно местоимение, кратка форма

Прелиствам страниците на учебника си Прелиствам страниците на своя учебник.

Си – възвратно притежателно местоимение, кратка форма

Ти си най-добрият ми приятел.  Той е най-добрият ми приятел.

Си – форма на спомагателния глагол съм, 2 л., ед.ч.

Зад. 30 Cool Направените поправки са оцветени в червено.

Аз обичам своите родители. Те са добри и се грижат за мене. Понякога ми се карат, когато направя накоя пакост. Аз обичам и брат си. Той е по-голям и ми помага. Не ми харесва, че крие от мене своите неща. Това ме дразни.

Зад. 31 Отг. В)

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.